Apotheekhoudende Huisartsen Coöperatie

AHC is een organisatie van en voor apotheekhoudende huisartsen. De leden zijn verenigd in een coöperatie. Het doel van de AHC is ondersteuning en belangenbehartiging van de aangesloten apotheekhoudende huisartsen.

De AHC is actief sinds 1998. Opgericht voor het ‘bevorderen van de continuïteit en kwaliteit van de apotheekhoudende huisarts’. En dat geldt vandaag de dag nog steeds.

Lees meer over de AHC

Tarieven

Sinds een aantal jaren voeren wij, namens de leden, onderhandelingen over de farmaceutische contracten.

Bekijk tarieven

Platform praktijkmanagers

De AHC biedt haar leden en de praktijkmanagers graag ondersteuning bij vraagstukken betreffende de praktijkvoering. Om dit doel te bereiken kunnen de (praktijkmanagers van) AHC leden terecht bij het platform praktijkmanagers.

Lid worden

Nieuws


Vanaf 1 januari 2018 zijn wij de samenwerking aangegaan met PraQties BV, de certificerende instantie is vooralsnog DEKRA. PraQties BV heeft haar kwaliteiten bewezen in de afgelopen jaren en onze leden van goed advies gediend. Niet voor niets zijn vrijwel alle AHC- praktijken bij PraQties BV aangesloten. Voor


Lees meer

Over ons

Met de Zorgverzekeraars is continu overleg over de contract afspraken. Om alle zaken hieromtrent goed juridisch te kunnen beoordelen maakt de AHC gebruik van een farmaceutisch adviseur.

De AHC heeft v.w.b. het farmaceutisch deel (incl. kunst- en hulpmiddelen) een collectieve aanpak. Dit houdt in dat de leden het AHC-bestuur hebben gemandateerd voor de onderhandelingen en het tekenen van de contracten.

Lees verder Lid worden

“AHC streeft naar een sterke profilering van de beroepsgroep, als strategisch antwoord op marktontwikkelingen en overheidsbeleid.”