Apotheekhoudende Huisartsen Coöperatie

AHC is een organisatie van en voor apotheekhoudende huisartsen. De leden zijn verenigd in een coöperatie. Het doel van de AHC is ondersteuning en belangenbehartiging van de aangesloten apotheekhoudende huisartsen.

De AHC is actief sinds 1998. Opgericht voor het ‘bevorderen van de continuïteit en kwaliteit van de apotheekhoudende huisarts’. En dat geldt vandaag de dag nog steeds.

Lees meer over de AHC

 

Platform praktijkmanagers

De AHC biedt haar leden en de praktijkmanagers graag ondersteuning bij vraagstukken betreffende de praktijkvoering. Om dit doel te bereiken kunnen de (praktijkmanagers van) AHC leden terecht bij het platform praktijkmanagers.

 

Nieuws


Geplaatst op 23 maart 2020

Door het coronavirus beseffen wij dat de druk op de apotheekhoudende praktijk op dit moment enorm toeneemt. Wij zijn met de zorgverzekeraars in overleg om passende maatregelen te nemen om de (administratieve) druk in de apotheek zo laag mogelijk te houden. Dit om een werkbare situatie voor de


Lees meer

Over ons

Met de zorgverzekeraars wordt onderhandeld over de farmacie en hulpmiddelen contracten. De leden van de AHC worden hier regelmatig over geïnformeerd. Heeft u vragen met betrekking tot de contracten neemt u dan contact met ons op.

Lees verder Lid worden

“AHC streeft naar een sterke profilering van de beroepsgroep, als strategisch antwoord op marktontwikkelingen en overheidsbeleid.”