Apotheekhoudende Huisartsen Coöperatie

AHC is een organisatie van en voor apotheekhoudende huisartsen. De leden zijn verenigd in een coöperatie. Het doel van de AHC is ondersteuning en belangenbehartiging van de aangesloten apotheekhoudende huisartsen.

De AHC is actief sinds 1998. Opgericht voor het ‘bevorderen van de continuïteit en kwaliteit van de apotheekhoudende huisarts’. En dat geldt vandaag de dag nog steeds.

Lees meer over de AHC

Contracten

Sinds een aantal jaren voeren wij, namens de leden, onderhandelingen over de farmaceutische contracten.

Bekijk de contracten

Agenda ALV

donderdag 29 november 19.30 – Amersfoort

Bekijk de gehele agenda

Nieuws


Nagenoeg alle leden van de AHC hebben zich aangesloten bij de multisite certificering AHC-SKP. Vanaf 1 januari 2018 zijn wij de samenwerking aangegaan met Stichting PraQties+, de certificerende instantie is DEKRA. Het multisite aanbod heeft een zeer scherpe prijs voor AHC leden en ontzorgt de praktijken met praktische


Lees meer

Over ons

Met de Zorgverzekeraars is continu overleg over de contract afspraken. Om alle zaken hieromtrent goed juridisch te kunnen beoordelen maakt de AHC gebruik van een farmaceutisch adviseur.

De AHC heeft v.w.b. het farmaceutisch deel (incl. kunst- en hulpmiddelen) een collectieve aanpak. Dit houdt in dat de leden het AHC-bestuur hebben gemandateerd voor de onderhandelingen en het tekenen van de contracten.

Lees verder Lid worden

“AHC streeft naar een sterke profilering van de beroepsgroep, als strategisch antwoord op marktontwikkelingen en overheidsbeleid.”