Certificering

Nog niet gecertificeerd?

Als apotheekhoudende huisarts biedt u goede farmaceutische zorg. Maar weet u ook of uw patiënten tevreden zijn over de apotheek van uw praktijk? Weten de zorgverzekeraars dat u veel aandacht schenkt aan kwaliteit en tevredenheid? En hoe doet uw praktijk het in vergelijking met andere huisartsenpraktijken? Het zijn allemaal kwesties die steeds meer aandacht krijgen in ons zorgstelsel. Stel uzelf daarom de vraag: hoe kan ik nóg beter aantonen dat mijn apotheekhoudende huisartsenpraktijk voldoet aan alle wensen en eisen van patiënten, verzekeraars en overheid?

"Het DEKRA certificaat voorziet in de behoefte om goede zorg zichtbaar te maken'

DEKRA Certificaat

Het DEKRA certificaat voorziet in de behoefte om goede zorg zichtbaar te maken en de kwaliteit van de zorgverlening steeds verder te verbeteren. Onafhankelijke en objectieve beoordeling vindt plaats op basis van de internationale kwaliteitsnormISO 9001. Patiënten/verzekerden, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Volksgezondheid weten dat ze te maken hebben met een apotheekhoudende huisartsenpraktijk die voldoet aan relevante normen en richtlijnen.

Hoogste kwaliteitsniveau

Om het hoogste kwaliteitsniveau binnen een organisatie te bereiken en te behouden, is het essentieel dat alle medewerkers dezelfde werkwijze hanteren. DEKRA gebruikt hiervoor de praktijkmonitor, online een kwaliteitsmanagement systeem, een digitaal handboek waarmee duidelijkheid, zekerheid en verheldering in een apotheekhoudende praktijk wordt geschapen.

Nadere informatie of aanmelding is mogelijk via bureau AHC.