Certificatie Multisite

Als de praktijk eenmaal multisite gecertificeerd is, worden er jaarlijks controles (audits) door de Dekra uitgevoerd. Er wordt dan gekeken of in de praktijk conform de vastgelegde regels wordt gewerkt. Tevens wordt gekeken of er voldoende aandacht is geweest voor de gemaakte plannen c.q. verbeterpunten.

De AHC als koepelorganisatie zal, voorafgaand aan deze her-controles door Dekra een interne audit verzorgen als voorbereiding op de audit door Dekra.

Certificerende instellingen

De AHC maakt gebruik van de DEKRA als certificerende instelling.