FAQ

Algemeen (voor contracteringsvraagstukken zie FAQ Platform)

Over AHC

Als u geregistreerd apotheekhoudend huisarts bent, bent u welkom als van de AHC. Ieder maatschapslid wordt geacht lid te worden van de AHC.
FMD is een Europese verordening, Falsified Medicines Directive. Dit betekent onder meer dat op iedere verpakking van UR-geneesmiddelen (geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn) een unieke code moet staan.

Unieke code
Dit is een 2D-matrixcode (of blokjescode) met een uniek en willekeurig serienummer. Hierin zijn onder meer de productcode (GTIN) en de vervaldatum verwerkt. Alle serienummers worden geüpload in een Europese database en doorgestuurd naar de nationale databases.

Per 9 februari 2019 moeten alle apotheekhoudenden in de EU aan deze wetgeving voldoen en aanmelding bij de NMVO (Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie) is daarbij een onmisbare stap. Nog niet aangemeld? Doe dit dan direct, via https://nmvo.nl/inschrijven/. U krijgt dan een contract vanuit de NMVO toegestuurd (dit duurt een aantal weken) dat u moet ondertekenen en terugsturen. Pas daarna krijgt u de aansluiting op het NMVO, via dit systeem meldt u dan de geneesmiddelen af met uw 2D-scanner.