Bestuur

Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van visie en beleid van de AHC.

Het beleid, met bijbehorende begroting wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor (het monitoren van) de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Het bestuur bestaat uit de volgende apotheekhoudende huisartsen:

  • Rutger Frankhuisen, voorzitter
  • Jan Willem Sloeserwij, penningmeester
  • Lily Hulshof, bestuurslid
  • John Kors, bestuurslid

De bestuursvergaderingen worden ondersteund door:

  • Riet Huigens, bureaumanager

Tweemaal per jaar houdt AHC een Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze ledenvergaderingen zullen voornamelijk plaatsvinden via Teams om zoveel mogelijk leden die uit diverse windstreken van het land komen zoveel mogelijk bij onze vergaderingen te betrekken.