Bestuur

Het Bestuur bestaat uit de volgende apotheekhoudende huisartsen:

  • Gerard Mientjes, voorzitter
  • Lex van Waning Bolt, penningmeester
  • Jan Willem Sloeserwij, bestuurslid

De bestuursvergaderingen worden ondersteund door:

  • Riet Huigens, bureaumanager
  • Ria Kooij, voorzitter Platform Praktijkmanagers
  • Rob Keijzer, adviseur, voormalig apotheekhoudend huisarts

Tweemaal per jaar houdt AHC een algemene ledenvergadering (ALV). Is extra overleg met de leden nodig, dan organiseert AHC een Buitengewone ALV.