Bestuur

Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van visie en beleid van de AHC.

Het beleid, met bijbehorende begroting wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor (het monitoren van) de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Het bestuur bestaat uit de volgende apotheekhoudende huisartsen:

  • Gerard Mientjes, voorzitter
  • Jan Willem Sloeserwij, penningmeester
  • Rutger Frankhuisen, bestuurslid

De bestuursvergaderingen worden ondersteund door:

  • Riet Huigens, bureaumanager

Tweemaal per jaar houdt AHC een Algemene Ledenvergadering (ALV). Is extra overleg met de leden nodig, dan organiseert AHC een Buitengewone ALV.

De leden zijn verspreid over heel Nederland. Het hoogst besluitvormende orgaan is de ALV waarbij het streven is dat hier zoveel mogelijk leden aanwezig zijn. Derhalve worden deze vergaderingen in het midden van het land gehouden.