Missie & visie

De belangrijkste drijfveer om AHC in 1998 op te richten, geldt vandaag de dag nog steeds: AHC streeft naar een sterke profilering van de beroepsgroep, als strategisch antwoord op marktontwikkelingen en overheidsbeleid.

Middelen om deze doelstelling te bereiken

Het bevorderen van de continuïteit en kwaliteit van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Daarmee versterkt de AHC de onderhandelingspositie van haar leden.

Actualiteiten

Er zijn vele situaties en ontwikkelingen op het vakgebied van de apotheekhoudende huisarts die om een concrete reactie vragen. Politieke issues, bijzondere initiatieven en activiteiten, ingrijpende besluiten, AHC zal er – indien vereist – kordaat op inspringen.

‘AHC zet haar uitgebreide netwerk in voor haar leden’

'Van tegenstand bieden naar het grijpen van kansen'

Politieke bemoeienis/beïnvloeding

Het ‘tegenstand bieden aan de bedreiging’ heeft AHC in de loop der tijd kunnen omzetten naar ‘het grijpen van kansen’. AHC is bekend bij politici, zorgverzekeraars, farmaceutische groothandels en andere marktpartijen. De AHC wordt geaccepteerd als een partij die meepraat, discussies aanzwengelt en waarnaar wordt geluisterd.

Bevorderen continuïteit

AHC onderhoudt een uitgebreid netwerk dat gebruikt kan worden door haar leden indien er sprake is van bedreiging bij vergunningsproblemen en/of conflicten met zorgverzekeraars of IGJ.  De AHC is er ook  voor leden die in zwaar weer terecht komen.